Menu Zavrieť

NO BARRIERS FESTIVAL

Festival, ktorý podporuje inklúziu prostredníctvom umenia a kultúry

„Jedinou invaliditou v živote je zlý prístup“

– Scott Hamilton 

 NO  BARRIERS FESTIVAL 

je miestom,   kde každý má možnosť predviesť  svoj talent

a zdieľať svoj príbeh.

Príďte medzi nás, a vytvorte spolu s nami

FESTIVAL BEZ BARRIÉR

19.10.2024

SĽUK, BRATISLAVA – RUSOVCE 

 

Sprievodný program pripravujeme.

Zatiaľ nám už odobrili účasť:

Únia Nevidiacich a slabozrakých Slovenska – ktorí si pre nás pripravili stimulačné okuliare, slepecké paličky a pod.

Dobrovolný hasičský zbor Rača si pripraví program pre deti.

Na Festivale vystúpi Katka a Slavko spolu s tanečnou skupinou Wanted z Trnavy.

Na záver Festivalu nám zaspieva p. Vierka Kotvasová

 

Súčasťou Festivalu je aj predaj Vašich vlastnoručne vyrobených výrobkov. 

V prípade záujmu kontaktujte organizátora ohľadom Vašich požiadaviek.

PRAVIDLÁ NO BARRIERS FESTIVAL 2024

CHARAKTERISTIKA  TANEČNÝCH  KATEGÓRIÍ

Znevýhodnené skupiny 

– kategória pre tanečníkov so sociálnym a zdravotným znevýhodnením

Sociálne znevýhodnenie: Detské domovy, Dom sociálnych služieb a pod.

Open Senior

– tanečníci, narodení v r. 1974 a starší

 

ČASOVÉ INTERVALY

Sólo, Duo, Trio, Kvarteto – Max. 4 minút.

Formácie nad 5 tanečníkov – Max. 5 minút

V prípade potreby dlhšieho času pre vystúpenie je nutné informovať organizátora.

 

ŠTARTOVNÉ

Sólo – 2 Eur / tanečník

Duo, Trio, Kvartet – 1,5 Eur / tanečník

Formácie nad 5 tanečníkov – 1 Eur / tanečník

V štartovnom je zahrnutá zlatá medaila za vystúpenie a diplom.

V prípade záujmu o predaj Vašich výrobkov – 2 Eur .

Štartovné treba uhradiť na číslo účtu SK4802000000003017789654 najneskôr 10 dní pred Festivalom.

 

PRIHLASOVANIE NA FESTIVAL

Na registráciu na festival je potrebné vyplniť prihlášku

Ukončenie registrácie je : 1.10.2024 – Bratislava

Z organizačných dôvodov vieme prijať obmedzený počet choreografií.

V prípade, že počet prihlášok presiahne možnú kapacitu, upozorníme na stránke o zastavení prijímania prihlášok.

Súčasťou prihlášky je aj zvuková nahrávka, ktorú je potrebné poslať spolu s prihláškou na email adresu organizátora.

Hudobnú nahrávku je možné zaslať dodatočne – najneskôr však týždeň pred Festivalom, 12.10.2024 – Bratislava

 

VSTUPNÉ pre divákov

7 Eur – osoba

Deti do 5 rokov rokov – vstup zdarma

Dobrovoľné vstupné – Držiteľ preukazu – ZŤP = Znevýhodnený, mládež do 18rokov z detských domovov a Seniori nad 65 rokov

Vstup na trh je zdarma

Voľné lístky pre trénerov sa poskytujú na základe počtu prihlásených tanečníkov:

1 voľný lístok pri počte tanečníkov = do 10tanečníkov

2 voľné lístky: od 11 – 20 tanečníkov

3 voľné lístky od 21 do 30 tanečníkov

Max. 3 voľné lístky na tanečnú skupinu.

 

ODHLASOVANIE

Najneskôr týždeň pred Festivalom – vrátenie štartovného v plnej výške

Neskôr odhlásení tanečníci – vrátenie štartovného v polovičnej výške

 

ORGANIZAČNÉ NÁLEŽITOSTI

V prípade záujmu o ubytovanie: Penzión v Rusovciach, Hotel Ponteo

V priestoroch SĽUKu je reštaurácia.

V prípade záujmu o stravovanie doporučujeme si rezervovať stôl vopred.

V prípade záujmu o kinové predstavenie po našom Festivale – kontaktujte prosím organizátora.

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Každý tanečník tancuje na vlastné riziko.

V prípade pripomienok a sťažností počas Festivalu má za každý tanečný klub právo jednať s organizátorom iba zodpovedná osoba uvedená v prihláške.

Organizátori neznášajú žiadne náklady spojené s ubytovaním, cestovnými nákladmi účastníkov Festivalu.

Vedúci tanečnej skupiny preberá plnú zodpovednosť za prípadné materiálne straty, zdravotný stav tanečníkov, spôsobené škody resp. prípadné úrazy spojené s výkonom, prípravou prezentovaných choreografii alebo počas účasti na workshope.

Prihlásením sa do Festivalu vyjadruje vedúci tanečnej skupiny svoj súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi s použitím ich osobných údajov pre tento účel ako aj, so zverejnením fotografií v informačných a propagačných materiáloch alebo iných marketingových aktivitách usporiadateľa.

Ďakujeme za rešpektovanie našich pravidiel, prajeme príjemný zážitok z Festivalu!

Ponuku filmového predstavenia zverejníme s dostatočným predstihom

 

 

Registrácia : TU

 

 

REGISTRÁCIA